Теоретична механіка. Динаміка точки

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Представлені методичні вказівки з теоретичної механіки розділу «Динаміка матеріальної точки» є одним з елементів навчально-методичного комплексу забезпечення дисципліни згідно робочої навчальної програми на інженерно-хімічному факультеті НТУУ «КПІ» Вона є прекрасним інструментом для набуття навичок у розв’язанні задач з динаміки матеріальної точки після засвоєння теоретичного матеріалу.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

теоретична механіка, динаміка точки

Бібліографічний опис

Теоретична механіка. Динаміка точки [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної роботи студентів / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. І. Штефан. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,98 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI