Високоточні джерела змінних магнітних полів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Розглянуто теоретичні засади та дослідження принципів побудови високоточних джерел змінного магнітного поля. Наведено результати досліджень принципів побудови високоточних джерел змінного магнітного поля, апаратів та систем, які генерують магнітне поле, методи підвищення ефективності їх роботи, визначення та оцінка параметрів джерел змінного магнітного поля. Розглянуто конструкції індукторів та методики розрахунку їх параметрів. Особливу увагу приділено структурним особливостям побудови високоточних джерел змінного магнітного поля, апаратів і систем та комплексів, підвищення їх ефективності та точності відтворення параметрів магнітного поля. Для наукових та інженерно-технічних працівників, спеціалістів медичного приладобудування та фізіотерапії, а також студентів та аспірантів закладів вищої освіти з інженерно-медичного напряму підготовки.

Опис

Ключові слова

електромагнітні пристрої, змінне магнітне поле, електромедицина, медичне приладобудування

Бібліографічний опис

Високоточні джерела змінних магнітних полів [Електронний ресурс] : монографія / М. Ф. Терещенко, Г. С. Тимчик, В. Ю. Рудик, Т. О. Рудик ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 169 с. – Назва з екрана.

DOI