Сутність оцінки енергоефективності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Маслікевич М. Р. Сутність оцінки енергоефективності підприємства / Маслікевич М. Р., Сердюк Б. М. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – 2011. – Вип. 5. – С. 110–114. – Бібліогр.: 8 назв.

DOI