Активні фільтри на тонкоплівкових п’єзоелектричних резонаторах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

тонкоплівковий резонатор, бреггівський відбивач, активний фільтр, фільтр з функцією перелаштування, імітатор від’ємної ємності, тонкопленочный резонатор, брэгговский отражатель, активный фильтр, перестраиваемый фильтр, имитатор отрицательной емкости, thin-film piezoelectric resonator, Bragg reflector, active filter, tunable filter, negative capacitance simulator, active inductance simulator

Бібліографічний опис

Зазерін А. І. Активні фільтри на тонкоплівкових п’єзоелектричних резонаторах : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.27.01 – твердотільна електроніка / Андрій Ігорович Зазерін. - Київ, 2016. - 23 с.

DOI