Законы электромагнитной индукции и уравнения Максвелла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

закони електромагнітної індукції, вихрове електричне поле, струми зсуву у вакуумі, рівняння Максвелла, laws of electromagnetic induction, vortex electric field, displacement currents in vacuum, Maxwell's equations, законы электромагнитной индукции, вихревое электрическое поле, токи смещения в вакууме, уравнения Максвелла

Бібліографічний опис

Пискунов, В. И. Законы электромагнитной индукции и уравнения Максвелла / Пискунов В. И. // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» : матеріали конференції, 10-16 березня 2014 р., м. Київ / НТУУ «КПІ», РТФ. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 253-255. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI