Економіка, організація та управління хімічними підприємствами. Функціонально-вартісний аналіз. Рекомендації до виконання індивідуального завдання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Начальний посібник складено відповідно нормативної частини програми професійної та практичної підготовки, в тому числі професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки бакалаврів спеціальності «Хімічні технології та інженерія». У посібнику подана структура та етапи виконання розрахунків проведення функціонально-вартісного аналізу. Основний акцент під час виконання індивідуального завдання зроблено на такі області знань проектно-екомномічної діяльності, як: управління ресурсами, підвищення якості продукції та зниження витрат на виробництво та експлуатацію продукції.

Опис

Ключові слова

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА), витрати, маркетинг, функції виробу, управління ресурсами, підвищення якості продукції, мозковий штурм, інтегральний показник

Бібліографічний опис

Економіка, організація та управління хімічними підприємствами. Функціонально-вартісний аналіз. Рекомендації до виконання індивідуального завдання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за спец. 161 Хімічні технології та інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. О. Підлісна, Н. М. Покровська. – Електрон. текст. дані (1 файл: 1 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 41 с. – Назва з екрана.

DOI