Створення і дослідження високошвидкісних шпиндельних вузлів із затискними механізмами на модульному принципі для багатокоординатних верстатів нового покоління

dc.contributor.advisorКузнєцов, Ю. М.
dc.contributor.advisorKuznetsov, Yuriy N.
dc.contributor.advisorКузнецов, Ю. Н.
dc.contributor.departmentКафедра конструювання верстатів та машин
dc.contributor.facultyМеханіко-машинобудівний інститут
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
dc.date.accessioned2018-10-17T15:20:12Z
dc.date.available2018-10-17T15:20:12Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractenTheoretical studies of static and dynamic characteristics of the synthesized with the use of genetic-morphological approach high-speed spindle assembles for Electromechanical actuator clamping, tool clamping chuck. Experimental studies of a prototype of a self-acting motor-spindle gear screw-nut, the results of which revised technical documentation. Developed recommendations of improvement of spindle assemblies and clamping mechanisms for multi-axis machines of new generation. Directions of further research have discribed.uk
dc.description.abstractruВыполнены теоретические исследования статических и динамических характеристик синтезированных с применением генетико-морфологического подхода высокоскоростных шпиндельных узлов, электромеханического привода зажима, инструментального зажимного патрона. Приведены экспериментальные исследования опытного образца самодействующего мотор-шпинделя с передачей винт-гайка, по результатам которых откорректирована техническая документация. Разработаны рекомендации по усовершенствованию шпиндельных узлов и зажимным механизмов для многокоординатных станков нового поколения. Сформулированы направления дальнейших исследований.uk
dc.description.abstractukВперше висунута і експериментально підтверджена наукова гіпотеза про наявність спільного структурно-інформаційного базису в структурній різноманітності електромагнітних і механічних систем осесиметричного типу. Запропоновано єдиний методологічний підхід до моделювання електромагнітних, механічних і інших осесиметричних систем, який створює реальні передумови для автоматизації пошукового проектування складних технічних систем, які містять підсистеми різної генетичної природи за заданою функцією цілі. Результати досліджень відкривають можливість міждисциплінарного обміну знаннями в технічних дисциплінах, що дозволяє здійснювати структурне передбачення і спрямовани синтез складних технічних об’єктів на основі фундаментальних принципів інформаційної і структурної спадковості, які вже давно використовує Природа при створенні своїх унікальних систем. Результати еволюційних експериментів підтверджують достовірність прийнятої робочої гіпотези і відкривають можливість горизонтального перенесення знань між технічними дисциплінами. Довільній інноваційній події, реалізованій в межах виду SЕ деякого функціонального класу елекетромеханічних систем FЕ, ставиться у відповідність структура-гомолог деякого виду SМ, що належить до класу механічних систем FМ. Задача в такій постановці містить обов’язковий елемент генетичного передбачення, а властивість струкутрного паралелізму, в такому випадку, набуває статусу міжсистемної гомології. З використанням генетико-морфологічного підходу запропоновано конкурентоспроможні схеми високошвидкісних шпиндельних вузлів з електрогідромеханічним і електромеханічним затиском робочого об’єкта, які мають покращені експлуатаційні характеристики, пристосовані для роботи багатокоординатних верстатів нового покоління на високих частотах обертання і захищені патентами України, що визнано Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO) золотою медаллю «Видатний винахідник». Виконані теоретичні дослідження статичних і динамічних характеристик синтезованих з використанням генетико-морфологічного підходу високошвидкісних шпиндельних вузлів, електромеханічного приводу затиску, інструментального затискного патрона. Проведені експериментальні дослідження дослідного зразка самодіючого мотор-шпинделя з передачею гвинт-гайка, по результатах яких відкорегована технічна документація. Розроблені рекомендації по удосконаленню високошвидкісних і прецизійних шпиндельних вузлів і затискних механізмів для багатокоординатних верстатів нового покоління. Сформульовані напрямки подальших досліджень.uk
dc.format.page11 с.uk
dc.identifier.govdoc0115U002422
dc.identifier.other2805
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/24840
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectнові речовини і матеріалиuk
dc.titleСтворення і дослідження високошвидкісних шпиндельних вузлів із затискними механізмами на модульному принципі для багатокоординатних верстатів нового поколінняuk
dc.title.alternativeCreation and investigation of high-speed spindels with clamping mechanisms on a modular principle for multi-axis machines of new generationuk
dc.title.alternativeСоздание и исследование высокоскоростных шпиндельных узлов с зажимными механизмами на модульном принципе для многокоординатных станков нового поколенияuk
dc.typeTechnical Reportuk

Файли