Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Освіта України

Анотація

Навчальний посібник підготовлено на основі робочих навчальних програм з дисципліни «Енергетичний аудит», яка викладається на кафедрі електропостачання Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «КПІ». Розглянуті методологія і постановка задачі енергетичного аудиту, наведені приклади і результати розрахунків, фрагменти звітів реальних енергетичних аудитів та інші матеріали з енергетичних аудитів, у яких автори безпосередньо брали участь. Для студентів вищих навчальних закладів та фахівців.

Опис

Ключові слова

енергетичний аудит, енергозбереження, енергетичний менеджмент, вимірювальна техніка

Бібліографічний опис

Прокопенко, В. В. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. В. Прокопенко, О. М. Закладний, П. В. Кульбачний ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл 5,43 Мбайт). – Київ : Освіта України, 2008. – 326 с. – Назва з екрана.

DOI