Екологічна безпека та цивільний захист: конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-06-24

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

екологічна безпека, цивільний захист

Бібліографічний опис

Екологічна безпека та цивільний захист: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю. О. Полукаров, Н. А. Праховнік, О. В. Землянська. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,61 МБайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 184 с. – Назва з екрана.

DOI