Теоретична механіка в історичному розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

теоретична механіка

Бібліографічний опис

Теоретична механіка в історичному розвитку [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей: 133 «Галузеве машинобудування», 131 «Прикладна механіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Н. І. Штефан, Н. В. Гнатейко. – Електронні текстові дані (1 файл: 693 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 35 с. – Назва з екрана.

DOI