Автоматизація оброблення технічної інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-05-29

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

matlab, матлаб, цифрове оброблення сигналів, цос

Бібліографічний опис

Автоматизація оброблення технічної інформації [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів радіотехнічного факультету спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. О. Адаменко. – Електронні текстові данні (1 файл: 1.26 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 44 с. – Назва з екрана.

DOI