Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи тертя, зношування та змащення» відповідного кредитного модуля для студентів спеціальності 7.05050203/8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

основи тертя, зношування, змащення

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи тертя, зношування та змащення» відповідного кредитного модуля для студентів спеціальності 7.05050203/8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. О. Маковей, О. В. Холявік, Ю. П. Бородій. – Електронні текстові дані (1 файл: 690 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 37 с. – Назва з екрана.

DOI