Дослідження впливу ІКТ на самоорганізацію і саморозвиток особистості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Політехніка

Анотація

Опис

Ключові слова

особистість, інформаційно-комунікаційні технології, користувачі ІКТ, вплив ІКТ, самоорганізація, саморозвиток, personality, information-communication technologies, ICT users, influence of ICT, self-organizing, self-development, личность, информационно-коммуникационные технологии, пользователи ИКТ, влияние ИКТ, самоорганизация, саморазвитие

Бібліографічний опис

Винославська О. В. Дослідження впливу ІКТ на самоорганізацію і саморозвиток особистості / О. В. Винославська // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2014. – № 2 (41). – С. 47–54. – Бібліогр.: 21 назва.

DOI