Анализ технологий переработки нефтяных шламов нефтеперерабатывающих заводов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

углеводороды, нефтеперерабатывающий завод, переработка нефтяного шлама, функционально-стоимостной анализ, hydrocarbons, refinery, oil sludge processing, value analysis

Бібліографічний опис

Вдовенко С. В. Анализ технологий переработки нефтяных шламов нефтеперерабатывающих заводов / С. В. Вдовенко // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження : збірник наукових праць. – 2013. – № 1 (11). – С. 60–67. – Бібліогр.: 15 назв.

DOI