Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів напряму підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Ескіз недоступний

Дата

2012

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

дипломне проектування

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів напряму підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. І. Жученко, Т. В. Аверіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 651 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI