Екологічний стан поверхневих вод р. Дніпро в межах М. Запоріжжя в контексті сталого розвитку Запорізького регіону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

індустріальні регіони, стічні води промислових підприємств

Бібліографічний опис

109. Троїцька, О. О. Екологічний стан поверхневих вод р. Дніпро в межах М. Запоріжжя в контексті сталого розвитку Запорізького регіону / О. О. Троїцька // Матеріали XХI Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (21-22 травня 2020 р., Київ, Україна). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 292–295. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI