Теоретична механіка. Варіаційні принципи аналітичної механіки»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

теоретична механіка, варіаційні принципи

Бібліографічний опис

Теоретична механіка. Варіаційні принципи аналітичної механіки [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів напрямів підготовки: 6.050503 «Машинобудування» та 6.050502 «Інженерна механіка» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. І. Штефан, Н. В. Гнатейко, О. А. Бабаєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,06 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 46 с. – Назва з екрана.

DOI