Геометричне моделювання інфраструктури української антарктичної станції академік вернадський

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

геометричне моделювання, SolidWorks, Академік Вернадський, Антарктика

Бібліографічний опис

Накорик, В. В. Геометричне моделювання інфраструктури української антарктичної станції академік Вернадський / В. В. Накорик, С. О. Цибульник // XVII Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні», 07-08 грудня 2021 р, м. Київ, Україна : збірник праць конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 29-32. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI