Технологія холодного штампування та конструювання штампів

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В методичних вказівках викладена послідовність виконання курсового проекту. Дана робота містить завдання та необхідні рекомендації.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

технологія штампування, холодне штампування, конструювання штампів, виготовлення деталей

Бібліографічний опис

Технологія холодного штампування та конструювання штампів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. В. Орлюк, С. М. Добровлянський, П. С. Вишневський, С. Ф. Калантир. – Електронні текстові дані (1 файл: 21,1 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI