Методи підвищення інформативності медичних термограм

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Центр учбової літератури

Анотація

Опис

Ключові слова

термографія, сегментація, алгоритм k-середніх, медична діагностика

Бібліографічний опис

Назарчук, О. О. Методи підвищення інформативності медичних термограм / О. О. Назарчук, А. Г. Протасов // ХI Науково-практична конференція студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування», 15-16 травня 2018 р., м. Київ, Україна : збірник статей / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – С. 445–448. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI