Переносной оптический пылемер ВОГ-2

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

пылемер, прибор, эксплуатация, пиловимірювач, прилад, експлуатація, conimeter, device, exploitation

Бібліографічний опис

Максименко Ю. Н. Переносной оптический пылемер ВОГ – 2 / Максименко Ю. Н., Мазан Е. Г., Тимин А. К. // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 40. – С. 81–85. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI