Методи цифрового управління поліграфічними процесами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

об’єктно-орієнтована методика, інформаційна система, цифрова та математична моделі, інтелектуальна експертна система, проблемно-орієнтовані засоби, поліграфічне виробництво, object-oriented methodology, information system, digital and mathematical models, intellectual expert system, problem-oriented means, printing production

Бібліографічний опис

Методи цифрового управління поліграфічними процесами / Штефан Є. В., Роїк Т. А., Зоренко О. В., Шостачук О. П. // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2021. – Вип. 2(72). – С. 54–63. – Бібліогр.: 14 назв.