Управління конкурентними перевагами на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Зінченко Т. В. Управління конкурентними перевагами на підприємстві / Зінченко Т. В., Хринюк О. С. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – 2011. – Вип. 5. – С. 95–98. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI