Підвищення властивостей сталей і твердих сплавів нанесенням багатошарових карбідних та карбооксидних дифузійних покриттів на основі титану, ванадію і хрому

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

карбіди, карбооксиди, дифузія, захисні покриття, насичення, сталі, тверді сплави, структура, властивості, фазовий склад, дифузійна металізація, титан, ванадій, хром, карбиды, карбооксиды, диффузия, защитные покрытия, насыщение, стали, твердые сплавы, структура, свойства, фазовый состав, диффузионная металлизация, титан, ванадий, хром, carbid, carbooxid, diffusion, sheeting, satiation, steels, carboloies, structure, properties, phase composition, diffusive metallization, titan, vanadium, chrome

Бібліографічний опис

Дегула А. І. Підвищення властивостей сталей і твердих сплавів нанесенням багатошарових карбідних та карбооксидних дифузійних покриттів на основі титану, ванадію і хрому : дис. ... канд. техн. наук. : 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів / А. І. Дегула. - К., 2010. - 163 л. + CD-ROM

DOI