Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою виконання розрахунково-графічної роботи (денна форма навчання) і контрольної роботи (заочна форма навчання) є оволодіння студентом необхідними знаннями, навиками і уміннями, пов'язаними з проектуванням, створенням і впровадженням гнучких автоматизованих виробництв (ГАВ), вживаних для здійснення комплексної автоматизації багатономенклатурного виробництва.

Опис

Ключові слова

групування деталей, номенклатура різального інструменту, види верстатних систем, розробка плану ГВС, побудова складської системи, класифікація складських систем, класифікація вантажів

Бібліографічний опис

Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної і контрольної роботи по дисципліні «Технологічні основи ГАВ» для студентів спеціальності 7.090202 «Технологія машинобудування» усіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Є. С. Пуховський, Ю. М. Малафєєв, Ю. М. Бецко. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,81 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI