Визначення теплопровідності металоволокнистих пористих матеріалів

Анотація

Опис

Ключові слова

каркасна теплопровідність, металоволокнисті пористі матеріали, двофазні теплообмінні процеси, теплові труби, капілярні структури, skeletal heat conductivity, porous materials, bi-phase heat transfer processes, heat pipes, capillary structures

Бібліографічний опис

Визначення теплопровідності металоволокнистих пористих матеріалів / А. А. Шаповал, Є. М. Панов, Ю. В. Сауліна, О. М. Левківська, Б. В. Романчук, А. А. Шаповал // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження : збірник наукових праць. – 2013. – № 1 (11). – С. 22–25. – Бібліогр.: 12 назв.

DOI