Особливості течії в’язкопружної рідини в диcковому зазорі екструдера

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

в’язкоеластична рідина, ефект Вайсенберга, екструдер, дисковий зазор, viscoelastic flow, Weissenberg effect, extruder, disk gap

Бібліографічний опис

Коваленко, К. Г. Особливості течії в’язкопружної рідини в диcковому зазорі екструдера / К. Г. Коваленко, В. І. Сівецький, О. Л. Сокольський // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження : збірник наукових праць. – 2013. – № 1 (11). – С. 16–19. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI