Дослідження адгезії поліпропіленових плівок до поверхні відбитків електрографічного друку в процесі ламінування

Анотація

Опис

Ключові слова

ламінування, адгезія, електрографічний друк, температура та швидкість ламінування, відсоток накладання фарб, адгезійна міцність, laminating, adhesion, electrophotographic printing, temperature and speed of lamination, percentage of inks overlay, adhesive strength, ламинирование, адгезия, электрографическая печать, температура и скорость ламинирования, процент наложения красок, прочность адгезии

Бібліографічний опис

Чепурна К. О. Дослідження адгезії поліпропіленових плівок до поверхні відбитків електрографічного друку в процесі ламінування / К. О. Чепурна, О. С. Оліяненко // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 4(54). – С. 39–48. – Бібліогр.: 15 назв.

DOI