Розробка спеціальних методів теорії поля і вдосконалення на їх основі просторових стохастичних технологічних систем металорізальних верстатів

Ескіз недоступний

Дата

2012

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»