Метатекстові одиниці в навчальних виданнях культурознавчого напряму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Інститут Журналістики КНУ ім. Т. Шевченка

Анотація

Опис

Ключові слова

communicative purpose, metatext units, interlocutory text, комунікативна мета, метатекстові одиниці, діалогізація тексту, коммуникативная цель, метатекстовые единицы, диалогизация текста

Бібліографічний опис

Фіялка, С. Б. Метатекстові одиниці в навчальних виданнях культурознавчого напряму / С. Б. Фіялка // Стиль і текст : науковий збірник / КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. Н. Шумарова. - 2008. – Вип. 9. – С. 133 – 136. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI

Зібрання