Комп’ютерне моделювання електропровідності у другому контурі АЭС з реактором типу ВВЕР-1000

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Мердух, С. Л. Комп’ютерне моделювання електропровідності у другому контурі АЭС з реактором типу ВВЕР-1000 / С. Л. Мердух, О. В. Сангинова // Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і сталий розвиток : тези доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції, 12-15 травня 2010 року, м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – С. 69-70. – Бібліогр.: 1 назва.

DOI