Метод вимірювання динамічного тиску в умовах нестаціонарного термовпливу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

тензорезистивний датчик динамічного тиску, температурна похибка, корекція, piezoresistive sensor of dynamic pressure, temperatures error, compensation, тензорезистивный датчик динамического давления, температурная погрешность, коррекция

Бібліографічний опис

Тихан М. О. Метод вимірювання динамічного тиску в умовах нестаціонарного термовпливу / Тихан М. О. // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 40. – С. 93–99. – Бібліогр.: 16 назв.

DOI