Автоматизована геоінформаційна система комплексного екологічного контролю

Анотація

Опис

Ключові слова

environmental monitoring, environmental pollution, automated GIS system

Бібліографічний опис

Автоматизована геоінформаційна система комплексного екологічного контролю / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, А. Р. Ящолт // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження : збірник наукових праць. – 2013. – № 1 (11). – С. 97–102. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI