Бізнес-етика: конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020-12-15

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Призначення навчального посібника - виклад теоретичного, методичного та практичного матеріалу в інфорграфічній формі для формування у студентів системних знань і цілісного поняття про етику бізнесу для сприяння становленню професійної компетентності за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці» Спеціальність 051 «Економіка». У посібнику, в стислій, простій і наочній формі, представлені ключові поняття етики бізнесу, основні принципи та етичні норми ділового спілкування, вимоги і правила бізнес-етикету. Посібник розрахований на студентів, викладачів, аспірантів економічного профілю вищих навчальних закладів.

Опис

Ключові слова

бізнес-етика, ділове спілкування, управління персоналом, бізнес етикет

Бібліографічний опис

Дученко, М. М. Бізнес-етика: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» / М. М. Дученко, О. А. Шевчук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,35 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 56 с. – Назва з екрана.

DOI