Теплофізичне моделювання теплового режиму будівлі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Основа

Анотація

Опис

Ключові слова

тепловитрати, тепловий режим, будівля, енергоменеджмент, теплофізичне моделювання, heat loss, thermal regime, building, energy management, thermophysical simulation

Бібліографічний опис

Теплофізичне моделювання теплового режиму будівлі / Б. І. Басок, Б. В. Давиденко, С. М. Гончарук, М. П. Новіцька // Енергозбереження та промислова безпека: виклики та перспективи : науково-технічний збірник : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 червня 2019 року, м. Київ). – Київ : Основа, 2019. – С. 9–19. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI