Проектування та виробництво штампованих заготовок. Частина 2

Ескіз недоступний

Дата

2014

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

проектування штампованих заготовок, виробництво штампованих заготовок

Бібліографічний опис

Проектування та виробництво штампованих заготовок. Частина 2 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектування та виробництво заготовок» для студентів спеціальності 7.090202 «Технологія машинобудування» усіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. С. Добрянський, Ю. М. Малафєєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,62 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 69 с. – Назва з екрана.

DOI