Методичні вказівки до лабораторних робіт і самостійної роботи студентів з дисципліни «Гідро та пневмопривід» для напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», спеціальності 7.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

гідравлічний привід, пневматичний привід, випробування нагнітачів

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до лабораторних робіт і самостійної роботи студентів з дисципліни «Гідро та пневмопривід» для напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», спеціальності 7.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. Ф. Сабол, В. М. Горностай, Н. К. Злочевська, В. В. Пиманов. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,34 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 28 с. – Назва з екрана.

DOI