Основи інформатики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

основи інформатики, виконання реферату

Бібліографічний опис

Основи інформатики [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання реферату з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. В. Добролюбова, Д. С. Шантир. – Електронні текстові дані (1 файл: 775 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 41 с. – Назва з екрана.

DOI