Техногенна безпека в аспекті сталого розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЧДТУ

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Бойко, Т. В. Техногенна безпека в аспекті сталого розвитку / Т. В. Бойко, В. І. Бендюг, Б. М. Комариста // Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях : тези доповідей Першої науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12-16 травня 2008 року, м. Черкаси. – Черкаси : ЧДТУ, 2008. – С. 202-204. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI