Формування ефективної товарно-цінової полiтики підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

ціна, цінова політика, товарна політика

Бібліографічний опис

Шемет Я. В. Формування ефективної товарно-цінової полiтики підприємства / Шемет Я. В., Тульчинська С. О. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 215 Кбайт). – 2013. – Вип. 7. – Бібліогр.: 8 назв. – Назва з екрана.

DOI