Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціальності 7.05070104 (8.05070104) «Техніка і електрофізика високих напруг»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

кваліфікаційні роботи

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціальності 7.05070104 (8.05070104) «Техніка і електрофізика високих напруг» [Електронне видання] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. О. Бржезицький , Є. О. Троценко. – Електронні текстові данні (1 файл: 521 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 26 с. – Назва з екрана.

DOI