Процессно-ориентированное проектирование программных комплексов как систем сервисов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

сервис-ориентированная архитектура, семантические сервисы, модельно-управляемое моделирование, онтология, онтолого-управляемое моделирование, бизнес-модель, вычислительная независимая модель CIM, независимая от платформы модель PIM, универсальный язык моделирования UML, вычислительная независимая модель CIM, независимая от платформы модель PIM, модель для конкретной платформы PSM, сервіс-орієнтована архітектура, семантичні сервіси, модельно-кероване моделювання, онтологія, онтолого-кероване моделювання, бізнес-модель, обчислювальна незалежна модель CIM, незалежна від платформи модель PIM, модель для конкретної платформи PSM, service-oriented architecture, semantic services, model-driven modeling, ontology, ontology-driven modeling, business model, Сomputing Independent Model CIM, Platform Independent Model PIM, Platform Specific Model PSM, model-model and model-code transformation

Бібліографічний опис

Петренко А. И. Процессно-ориентированное проектирование программных комплексов как систем сервисов / А. И. Петренко // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2016. – № 4. – С. 46–56. – Бібліогр.: 18 назв.