Виконання та захист дипломних робіт на здобуття ступеня бакалавра

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020-12-15

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

управління персоналом, дипломна робота, бакалавр, економіка праці

Бібліографічний опис

Виконання та захист дипломних робіт на здобуття ступеня бакалавра [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. М. Дученко, Т. В. Павленко, Н. Ю. Ренська-Скребньова, Н. В. Рощина, О. А. Шевчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 704,98 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 62 с. – Назва з екрана.

DOI