Технічна механіка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-06-27

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

теоретична механіка, динаміка механічної системи, теоретична механіка, розрахунок плоских ферм

Бібліографічний опис

Технічна механіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів всіх спеціальностей інституту енергозбереження та енергоменеджменту всіх форм навчання / НТУУ «КПІ»; уклад.: О. М. Алексейчук, Т. М. Можаровська. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,49 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 42 с. – Назва з екрана.

DOI