Основні напрямки розвитку рухової активності студентів протягом навчання у ВНЗ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Publishing House «Education and Science» s.r.o.

Анотація

Опис

Ключові слова

розвиток рухової активності, нові форми фізкультурної роботи, ступень активності студентів, рівень здоров'я студентів

Бібліографічний опис

Захарова, І. Ю. Аналіз проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи / Захарова І. Ю. // Materiály XI Mezinárodní vĕdecko-praktická konference «Vĕda a vznik - 2015», 22.12.2015 - 30.12.2015. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2014. – Díl 12 : Tělovýchova a sport. Hudba a život. – С. 18–22.

DOI