Техніко-економічне обґрунтування використання торф’яного синтез-газу в енергетиці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

газифікатор, синтез-газ, парогазотурбінна установка, техніко-економічне обґрунтування, gasificator, synthesis-gas, H.T.P. turbine plant, technical and economic assessment

Бібліографічний опис

Карвацький А. Я. Техніко-економічне обґрунтування використання торф’яного синтез-газу в енергетиці / А. Я. Карвацький // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження : збірник наукових праць. – 2013. – № 1 (11). – С. 73–77. – Бібліогр.: 14 назв.

DOI