Теорія пружності. Частина 1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Основа

Анотація

Опис

Ключові слова

системи координат, напруження, тензор, девіатор, ентропія

Бібліографічний опис

Теорія пружності. Частина 1 [Електронний ресурс] : підручник / А. Є. Бабенко, М. І. Бобир, С. Л. Бойко [та ін.]. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,27 Мбайт). – Київ : Основа, 2009. – 244 с. – Назва з екрана.

DOI