Методи формування сценаріїв інформаційних впливів у системах підтримки прийняття управлінських рішень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Робота виконана у відділі цифрових моделюючих систем Інституту проблем реєстрації інформації НАН України

Ключові слова

інформаційні технології, сценарій, управлінська діяльність, предметна область, аналітична складова, онтологія, information technologies, scenario, managerial activity, subject area, analytical component, ontology, информационное пространство, сценарии, управленческая деятельность, семантическая сеть

Бібліографічний опис

Бойченко, А. В. Методи формування сценаріїв інформаційних впливів у системах підтримки прийняття управлінських рішень : автореф. дис. … канд. техн. наук. : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Бойченко Андрій Васильович. – Київ, 2021. – 26 с.

DOI