Модель Джейкса для спектральної густини потужності і Допплерівського спектру процесу завмирання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

OFDM, канал зв’язку Релея, модель Джейкса, Допплерівський спектр, OFDM, Rayleigh channel, Jakes’s model, Doppler spectrum, OFDM, канал связи Релея, модель Джейкса, Допплеровский спектр

Бібліографічний опис

Мирончук, О. Ю. Модель Джейкса для спектральної густини потужності і Допплерівського спектру процесу завмирання / Мирончук О. Ю., Шпилька О. О. // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» : матеріали конференції, 18-24 листопада 2019 р., м. Київ, Україна / КПІ ім. Ігоря Сікорського, РТФ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 63–65.

DOI