Моделювання волоконно-оптичного датчика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури

Анотація

У даній роботі приведена математична модель волоконно-оптичного датчика деформацій. Промоделювано роботу волоконно-оптичного датчика на основі бреггівських решіток при впливі деформації та температури.

Опис

Ключові слова

датчик деформації, волоконно-оптичний датчик

Бібліографічний опис

Аксініченко, В. О. Моделювання волоконно-оптичного датчика / В. О. Аксініченко, Д. О. Півторак // XV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні», 10-11 грудня 2019 року, м. Київ, Україна : збірник праць конференції / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ, ФММ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019. – С. 18–21. – Бібліогр.: 4 назв.

DOI